Centar za poticanje darovitosti
tjeDAN ZA DARovitost 2022.

tjeDAN ZA DARovitost 2022.

21.3. – 26.3. 2022.

Online stručni skup: MENTALNO ZDRAVLJE U FUNKCIJI VISOKIH POSTIGNUĆA DAROVITIH

Može biti slika sljedećeg: 4 ljudi

dr. sc. Jasna Arrigoni, Hrvatska: SMJERNICE U RAZVIJANJU PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE DAROVITIH NA LOKALNOJ / REGIONALNOJ / NACIONALNOJ RAZINI TE AKTUALNOSTI U HRVATSKOJ OBRAZOVNOJ POLITICI

• Opis predavanja: Zadnja desetljeća su pokazala potrebu za kvalitetnim obrazovanjem sposobnih pojedinaca. Saznanja o tome na koji način to ostvariti nisu bila dostupna svim učiteljima. Stoga je Svjetska organizacija za darovitu i talentiranu djecu (World Council for Gifted and Talented Children – WCGTC) okupila tim stručnjaka koji su htjeli pripremljenim smjernicama, pomoći učiteljima i/ili obrazovnim sustavima diljem svijeta ukreiranju profesionalnog pristupa učenju o obrazovanju darovitih te razvijanju sustavne brige za darovite na lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj razini. U izlaganju će se predstaviti deset principa – slojevitost sadržaja, utemeljenost na dokazima, holistički pristup, širina pristupa, pravičnost, sveobuhvatnost, integralni dio zajednice, u tijeku (ongoing), održivost, osnaživanje. U nastavku će se izložiti aktualnosti u hrvatskoj obrazovnoj politici prema darovitima i njihovom obrazovanju.

doc. dr. sc. Szilvia Fodor, Mađarska: DOBROBIT DJECE I VISOKI USPJEH U ŠKOLI 

• Opis predavanja: Pozitivna psihologija je novi znanstveni pristup psihologije 21. stoljeća, čiji je cilj povećanje kvalitete života, prevencija patologija i poboljšanje subjektivne dobrobiti. Kako Peterson (2008) kaže, „pozitivna psihologija je znanstvena studija o tome što život čini najvrjednijim”. Tijekom prezentacije bit će predstavljen pojam dobrobiti, s posebnim naglaskom na Seligmanov PERMA model. Također ćemo ispitati kako se ovaj model može primijeniti u obrazovnom kontekstu na učenike i nastavnike. Osim toga, sudionici dobivaju osobni uvid u vlastitu dobrobit i nekoliko praktičnih savjeta o tome kako poboljšati dobrobit u školskom kontekstu.

dr. sc. Vesna Ivasović, Hrvatska: PUT DO PSIHOLOŠKE OTPORNOSTI DAROVITIH – KAKO IM POMOĆI?

• Opis predavanja: Psihološka otpornost je proces uspješne prilagodbe u stresnim i traumatičnim situacijama koja se razvija tijekom života. Brojna istraživanja ukazuju na negativnu povezanost između otpornosti i indikatora teškoća u području mentalnoga zdravlja, primjerice depresivnosti i anksioznosti te pozitivnu povezanost sa zadovoljstvom životom, subjektivnom dobrobiti i ugodnim emocijama. Jesu li darovita djeca psihološkiotpornija ili specifičnosti njihova emocionalnog i socijalnog razvoja smanjuju otpornost? Imaju li više ili manje problema u području mentalnoga zdravlja od vršnjaka koji nisu daroviti? Rezultati istraživanja su neujednačeni, a brojni čimbenici utječu na pojavu teškoća u području mentalnoga zdravlja darovitih. Prikazat će se najčešći problemi s kojima se suočavaju darovita djeca, zaštitni i rizični čimbenici te načini jačanja psihološkeotpornosti u školskom okruženju i u obitelji.

dr. sc. Jasna Cvetković-Lay: PRIKAZ PRIRUČNIKA ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA UČITELJA U PREPOZNAVANJU, POTICANJU I VREDNOVANJU DAROVITIH UČENIKA

• Opis predavanja: Izlagačica će pokazati statističku obradu upitnika učitelja razredne nastave (najveći izazovi u radu s darovitima, što bi najviše pomoglo, prethodno iskustvo u radu s darovitima, kako doživljavaju darovitog učenika) i prvu verziju sadržaja novog priručnika.

Pokazna radionica „MALI RADOZNALCI“

Može biti slika sljedećeg: 12 ljudi, dijete, ljudi sjede, ljudi stoje i u zatvorenom
Translate page