Centar za poticanje darovitosti

Centar za poticanje darovitosti

Radionica o korištenju asocijativnih karata u savjetodavnom procesu

U suradnji sa SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava, organizirana je dvodnevna radionica o korištenju asocijativnih karata. Radionica je prilagođena potrebama savjetodavnog i terapijskog procesa pa se preporučuje psihoterapeutima, psiholozima, socijalnim pedagozima, pedagozima i svim ostalim stručnjacima koji …

Translate page