Centar za poticanje darovitosti
CZPD TIM

CZPD TIM

dr. sc. Jasna Arrigoni, osnivačica Udruge

Jasna Arrigoni diplomirala je na Sveučilištu u Rijeci pri Pedagoškom fakultetu, a kao pedagog je radila više od 20 godina.

Od akademske godine 2003./2004. kao vanjska suradnica na Učiteljskom fakultetu u Rijeci drži izborni predmet “Obrazovanje darovite djece“, a od 2010. zaposlena je u istoj ustanovi. Sudjelovala je na stručnim i znanstvenim skupovima te izlagala i objavljivala radove iz područja obrazovanja darovitih.

Doktorsku disertaciju iz područja obrazovanja darovitih obranila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U akademskoj godini 2016./2017. primila je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Rijeci za izvrsnost u nastavi.

Inicirala je 1997. godine osnivanje udruge “Centar za poticanje darovitosti” u Rijeci i od tada Centar organizira niz edukativnih aktivnosti za potencijalno darovitu djecu, roditelje i učitelje.

Jasna je vodila projekte poput projekta podrške potencijalno darovitim učenicima u osnovnim školama u Rijeci, projekta uspostavljanja normi EPoC testa potencijalne kreativnosti, itd.

Bila je članica Svjetskog vijeća za darovitu djecu i ECHA-e, član uredničkih odbora nekih časopisa itd.


Antonia Ćurić, predsjednica

Antonia je učiteljica razredne nastave i aktivna članica Centra za poticanje darovitosti od 2013. godine, a od 2017. je i voditeljica radionica “Mali radoznalci” koje se odvijaju pri Centru. Osnovno obrazovanje o radu s darovitom djecom i specifičnostima rada dobila je tijekom studija na Učiteljskom fakultetu, na stručnim usavršavanjima učitelja te prisustvovanju znanstvenim konferencijama.

Tijekom studija bavila se volonterskim radom s djecom i u vremenu Erasmus razmjene položila dodatnu edukaciju didaktike i psihologije pri VIA University College u Danskoj.

Trenutno je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Pedagogija te joj uže područje interesa čini istraživačko učenje i kompetencije učitelja za rad u razrednoj nastavi. Sudjelovala je na Mindfulness edukaciji te raznim likovnim tečajevima.

Autorica je stručnih i znanstvenih radova na temu nastave prirode i društva i održivog razvoja.

„Volim igre, pokuse, priče, prirodu i učenje kroz crtež i pokret. Volim smijeh, čokoladu i sunce. Volim pitanja bez odgovora koja lovimo u mašti, knjigama i parku. Volim.“


izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, zamjenica predsjednice


Helena Ferenčević, tajnica


doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj

Danijela Blanuša Trošelj, odgajateljica je i učiteljica razredne nastave, doktorirala na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani.

Psihodramska je praktičarka, te psihodramska psihoterapeutkinja u edukaciji pod supervizijom. Osposobljena je za provođenje EPoC testa te edukaciju provedbe istog. Certificirani je SENG parent group faiciliator. Završila je mnogobrojne edukacije iz područja rada s djecom i odraslima, te sudjelovala na više desetaka konferencija. Vodila je različite radionice za djecu, kako u prirodoznanstvenom području, tako i na području socioemocionalnog razvoja djece. Sudjelovala je u radu savjetovališta za roditelje pri Centru, a danas provodi radionice za razvoj roditeljskih kompetencija. Usavršava se na području primjene tehnika ekspresivnih terapija u odgoju i obrazovanju, socioemocionalnom učenju i poučavanju te davanju podrške roditeljima. Aktivno sudjeluje u usavršavanju odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika u području rada s darovitom djecom.

Danijela je članica Centra za poticanje darovitosti od 2007. godine.

Ivana Sošić Antunović

Ivana Sošić Antunović je predškolski psiholog s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom, roditeljima i odgajateljima. Majka 5-oro darovite djece s bogatim osobnim iskustvom suočavanja s izazovima roditeljstva te stoga posvećena radu na ovom području. Osobito nastoji trajno podizati svjesnost te osobnu i društvenu odgovornost, kako kod sebe tako i kod pojedinaca s kojima radi.


Lana Šošić


Doris Fumić Marjanović

Doris Fumić je članica Centra za poticanje darovitosti od 2019. godine. Nakon početnog volontiranja na radionicama Mali radoznalci postaje jedna od voditeljica radionica za djecu predškolske dobi.

Na preddiplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Rijeci stekla je titulu prvostupnice ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te u formalnom obrazovanju stekla i osnovno obrazovanje o specifičnostima rada s darovitom djecom. Titulu magistrice na Učiteljskom fakultetu postigla je obranom diplomskog rada na temu Spolne razlike u konvergentno – integrativnom procesu kreativnog mišljenja predškolske djece koristeći EPoC test potencijalne kreativnosti.

Doris radi u dječjem vrtiću, sudjeluje u formalnim i neformalnim edukacijama i stručnim usavršavanjima s ciljem razvijanja vlastitog i dječjeg potencijala.


Monika Magdić


Petra Bajčić

Petra Bajčić je učiteljica razredne nastave. Diplomirala je 2018. godine na Učiteljskom fakultetu u Rijeci te stekla zvanje magistre primarnog obrazovanja. Iste godine, pohađala je program cjeloživotnog učenja „Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u ponašanju“ u organizaciji Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Osim formalnog rada s učenicima, skupila je iskustvo rada s djecom školske dobi u području individualne pomoći pri učenju i sportskih aktivnosti. 

Trenutno radi u produženom boravku u Osnovnoj školi Ivana Zajca u Rijeci te redovito sudjeluje na stručnim usavršavanjima s ciljem daljnjeg profesionalnog razvoja.


Kristina Lalić

Kristina Lalić je magistra primarnog obrazovanja – učitelj mentor. Kao učiteljica razredne nastave 15 godina radi u osnovnoj školi. Prisustvovala je nizu stručnih usavršavanja u Hrvatskoj i Sloveniji, s naglaskom na završenu trogodišnju edukaciju iz Realitetne terapije i Teorije izbora u organizaciji Kvalitetne škole Hrvatska. Dugi niz godina posebno područje profesionalnog interesa usmjereno je prema darovitim učenicima. U matičnoj školi, već nekoliko godina, organizira i vodi kreativne radionice u sklopu slobodne aktivnosti, a s ciljem razvoja potencijalne kreativnosti učenika. U siječnju 2018. g prisustvuje Stručnom skupu: Poučavanje za darovitost, inovativnost i kreativnost, nakon kojeg se osposobljava za provođenje EPoC testa. Osmišljava i realizira radionice u sklopu Tjedna darovitosti.

2017. godine uključuje se u rad Centra za poticanje darovitosti Rijeka te postaje aktivan član. Od iste godine u Centru vodi radionice za djecu školskog uzrasta.

Translate page