Centar za poticanje darovitosti
MALI RADOZNALCI

MALI RADOZNALCI

Mali radoznalci su program radionica od 30 susreta namijenjen djeci od 4 do 6 godina osmišljen s ciljem razvoja znanstvenog, kritičkog i kreativnog mišljenja, razvoj emocionalne inteligencije i socijalnih vještina, poticanje prezentacijskih sposobnosti i vještina učenja, razvoj analitičkog načina razmišljanja, jezičnih kompetencija te razvoj matematičko – logičkog mišljenja.

Radionice se održavaju u malim skupinama do 8 polaznika, jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. Voditelji su učitelji, odgajatelji i psiholozi uz pomoć volontera, studenta Razredne nastave. Radionice su tematski organizirane, a teme se prilagođavaju interesima polaznika.

Radionice započinjemo opušteno, zajedničkim okupljanjem tijekom kojeg su djeca slobodna odabrati i provoditi aktivnost prema vlastitim interesima. Neka djeca odabiru crtanje, druga društvene ili individualne igre, razgovor, rješavanje radnih listića, dovršavanje ili ponavljanje aktivnosti provedenih na ranijim radionicama i sl.

Nakon okupljanja slijedi uvod u planiranu temu radionice koja se najčešće provodi sjedeći u krugu kroz razgovor, pričanje priča ili igru. Cilj aktivnosti je potaknuti povezivanje sadržaja radionice s iskustvom djeteta ,njegovo propitivanje, uočavanje određene problematike i mogućih rješenja.

Glavni dio radionice čini aktivnost djeteta na zadanu temu. Aktivnosti su osmišljene tako da proučavani problem sagledamo holistički i interdisciplinarno – iz što više različitih područja. Dijete je slobodno odabrati područje koje ga najviše zanima. Pokusi i promatranja su vođeni od strane voditelja s ciljem poticanja istraživačkog i kreativnog načina razmišljanja. Provode se cirkularno u manjim grupama, nakon čega svako dijete provodi pokus i zadržava se na njegovom promatranju ili prilagođavanju ovisno o vlastitom interesu.

Radionice završavamo aktivnostima koje za cilj imaju jačanje pripadnosti grupi. Osim toga, provodi se evaluacija radionice i razgovor s djecom o prijedlozima za daljnji rad.Podaci o voditeljicama

Lana Šošić, učiteljica razredne nastave

Ivana Matovina, odgojiteljica

Program rada 2023./2024.

Listopad: Laboratorij mali da ti mozak raspali

  • Poticati razvoj znanstvenog načina razmišljanja izvođenjem pokusa iz područja fizike, kemije i biologije te na konkretnim primjerima namjerno izazvanih reakcija prikazati složene i apstraktne prirodne procese.

Studeni: Istražujemo ljudsko tijelo da bi sve na mjesto sjelo!

  • Upoznavanje ljudskog tijela, načina na koji možemo brinuti o vlastitom zdravlju, ali i o zdravlju drugih.

Prosinac: Radoznala zimska bajka

  • Poticanje likovne i jezične kreativnosti te razmišljanja van uobičajenih okvira. Razvoj pažnje i koncentracije, logičkog i računalnog razmišljanja.

Siječanj: Astronomično!

  • Upoznati astronomiju kao znanost i razvijati znanstveno mišljenje na temelju spoznaje osnovnih obilježja svemira, svemirskih objekata i njihovih međusobnih odnosa.

Veljača: Gradimo sad skupa jer to nije muka!

  • Poticati vještine zapažanja, rješavanja problema, analitičkog i kritičkog mišljenja te timskog rada putem praktičnih aktivnosti. 

Ožujak: Životinjski svijet jako je lijep!

  • Proučavati životinjske vrste i njihovu sistematiku, poticati interes i znanstveni pristup pojedinoj životinjskoj vrsti u obliku istraživačkih aktivnosti usmjerenih ka osnovnim obilježjima i zanimljivostima.
  • Napomena: ovaj mjesec održavamo jednu dodatnu radionicu u sklopu Tjedna darovitosti.

Travanj: Botanički vrt, Kružna četvrt!

  • Proučavati biljne vrste i njihovu sistematiku, poticati interes i znanstveni pristup pojedinoj biljnoj vrsti u obliku istraživačkih aktivnosti usmjerenih ka osnovnim obilježjima i zanimljivostima.

Svibanj: Promatramo ono sto je oko nas, jučer, sutra, danas!

  • Izvođenje elementarnih i štafetnih igara za razvoj spretnosti, preciznosti, okretnosti, dinamike i brzine. Pokazati prostorne dimenzije (npr. naprijed, nazad, lijevo, desno…), odnose i smjerove u prostoru (npr. gore-lijevo) i orijentirati se u odnosu na prostor.

Prijava na radionice

Upisnica i privola za korištenje podataka

ili je ispuniti online, u nastavku:

Radionice za djecu i roditelje

Translate page