Centar za poticanje darovitosti
MALI RADOZNALCI

MALI RADOZNALCI

Radionice se održavaju u malim skupinama do 8 polaznika, jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. Voditelji su učitelji, odgajatelji i psiholozi uz pomoć volontera, studenta Razredne nastave. Radionice su tematski organizirane, a teme se prilagođavaju interesima polaznika.
Na svim radionicama, kroz temu, potiče se razvoj znanstvenog, kritičkog i kreativnog mišljenja, razvoj emocionalne inteligencije i socijalnih vještina, poticanje prezentacijskih sposobnosti i vještina učenja, razvoj analitičkog načina razmišljanja, jezičnih kompetencija te razvoj matematičko – logičkog mišljenja.


Radionice započinjemo opušteno, zajedničkim okupljanjem tijekom kojeg su djeca slobodna odabrati i provoditi aktivnost prema vlastitim interesima. Neka djeca odabiru crtanje, druga društvene ili individualne igre, razgovor, rješavanje radnih listića, dovršavanje ili ponavljanje aktivnosti provedenih na ranijim radionicama i sl.

Nakon okupljanja slijedi uvod u planiranu temu radionice koja se najčešće provodi sjedeći u krugu kroz razgovor, pričanje priča ili igru. Cilj aktivnosti je potaknuti povezivanje sadržaja radionice s iskustvom djeteta ,njegovo propitivanje, uočavanje određene problematike i mogućih rješenja.

Glavni dio radionice čini aktivnost djeteta na zadanu temu. Aktivnosti su osmišljene tako da proučavani problem sagledamo holistički i interdisciplinarno – iz što više različitih područja. Dijete je slobodno odabrati područje koje ga najviše zanima. Pokusi i promatranja su vođeni od strane voditelja s ciljem poticanja istraživačkog i kreativnog načina razmišljanja. Provode se cirkularno u manjim grupama, nakon čega svako dijete provodi pokus i zadržava se na njegovom promatranju ili prilagođavanju ovisno o vlastitom interesu.

Radionice završavamo aktivnostima koje za cilj imaju jačanje pripadnosti grupi. Osim toga, provodi se evaluacija radionice i razgovor s djecom o prijedlozima za daljnji rad.Podaci o voditeljicama

Lana Šošić, učiteljica razredne nastave

Dragica Maugeri, pedagog i profesorica informatike

Program rada – objava početkom rujna

Prijava na radionice

Upisnica i privola za korištenje podataka

ili je ispuniti online, u nastavku:

Radionice za djecu i roditelje

Translate page