Centar za poticanje darovitosti
EPOC

EPOC

Evaluation of Potential Creativity test – EPOC

Kreativnost u našim vrtićima i školama može se poticati, razvijati i mjeriti. Pokušavamo zajedno stvarati drugačiju atmosferu usmjerenu na slobodno izražavanje dječjih kreativnih potencijala.

Centar za poticanje darovitosti organizirao je, u suradnji s Međunarodnim centrom za inovacije u obrazovanju (International Centre for Innovation in Education – ICIE) i prof. dr. sc. Taisir Subhi Yamin, edukaciju o primjeni i bodovanju testa potencijalne kreativnosti EPoC za odgajatelje, učitelje osnovnih i srednjih škola, stručne suradnike pedagoge i psihologe.

Kasnije, u suradnji s prof. dr. sc- Toddom Lubart, organizirano je i novo osposobljavanje odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika  za primjenu novog testa potencijalne kreativnosti EPoC.


PREZENTACIJE prof.dr.sc. Taisir Subhi Yamina možete preuzeti ovdje.


GALERIJA SLIKA:

Organizacijski dio tima – ljudi u “sjeni”

Studenti volonteri edukacije i stručnog skupa


Todd Lubart

Todd Lubart
Université Paris Descartes, France
Laboratoire Adaptations Travail-Individu (LATI)

Profesor Todd Lubart je profesor psihologije na Sveučilištu Paris Descartes, i bivši član Institut Universiatire de France. Doktorirao je na Sveučilištu Yale (USA) i bio je pozvani profesor na Paris School of Management (ESCP). Njegov znanstveni interes usmjeren je na kreativnost, njenu identifikaciju i razvoj unutar multivarijantnog, investicijskog pristupa, kreativni potencijal i kreativnu darovitost, kreativni proces i učinak konteksta na kreativni rad. Direktor je znanstvenog laboratorija LATI” (Laboratoire Adaptations Travail-Individu). Todd Lubart bio je dobitnik nekoliko potpora za znatvenoistraživački rad o kreativnosti (kao što je studija o kreativnoj darovitosti) i bio organizator znanstvenih konferencija o kreativnosti. Autor je ili koautor više od 100-tinjak znanstvenih radova o kreativnosti, uključujući Defying the crowd : Cultivating creativity in a culture of conformity (NY: Free Press, 1995), Psychologie de la créativité (The psychology of creativity, Paris: Colin, 2003),Enfants Exceptionnels, Rosny: Bréal) (Exceptional Children). U suradnji s Maud Besançon i Baptiste Barbot autor je EPoC-a (Paris:Hogrefe), nove mjere kreativnog potencijala kod djece.

 

Translate page