Centar za poticanje darovitosti
PODRŠKA STRUČNJACIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

PODRŠKA STRUČNJACIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

WEBINARI

Kako prepoznati potencijalno darovito dijete u grupi/razredu?

Ciljevi stučnog usavršavanja “Kako prepoznati potencijalno darovito dijete u grupi/razredu” su: upoznati karakteristike potencijalno darovite djece u predškolskoj i ranoj školskoj dobi, osvijesti i prepoznavati znakove koje dijete odašilje u svoju okolinu te osvijestiti potencijalne probleme i izazove, teškoće koje se manifestiraju kao vidljivi dio dječjih karakteristika u okruženju odgojno-obrazovne ustanove.

Webinar je namijenjen djelatnicima odgoja i obrazovanja, a vodi ga dr.sc. Jasna Arrigoni, nositeljica kolegija “Poticanje darovitih” na Učiteljskom fakultetu, koja je priznata stručnjakinja i znanstvenica u području darovitih.

IQ vs. EQ – darovito dijete i svijet emocija

Ciljevi stručnog usavršavanja “IQ vs. EQ – darovito dijete i svijet emocija” su: upoznati se s osnovama emocionalne pismenosti, uvidjeti povezanost unutarnjeg emocionalnog svijeta darovite djece sa kognitivnim postignućima, osobito u odnosu na kontekst odgojno-obrazovne ustanove i osvijestiti i unaprijediti osobne emocionalne vještine.

Voditeljica webinara je Ivana Sošić Antunović, stručni suradnik – psiholog mentor, s dugogodišnjim iskustvom rada u dječjem vrtiću te rada s potencijalno darovitom djecom.

Daroviti predškolac – mit ili stvarnost?

PREDAVANJE za odgajatelje i roditelje
Ljiljana Brašnić, prof. psihologije

Znanstveno mišljenje kroz projektno učenje

PREDAVANJE i RADIONICA za odgajatelje, učitelje i roditelje

Jedna od temeljnih potreba djece rane i predškolske dobi jest potreba za istraživanjem okruženja svojim osjetilima. Možemo reći da je dijete od svog rođenja istraživač koji istraživanjem uči o svijetu oko sebe i razvija prva znanja, vještine i stavove iz područja znanosti. Razvoju potencijala darovite djece, koja razmišljaju, istražuju i uče na drugačiji način, pogoduju složeniji i otvoreni zadaci koji omogućuju kritičko promišljanje i samostalan dolazak do rješenja. Zanemarivanjem istraživačkih aktivnosti zapostavlja se jedno od sredstava za razvoj potencijala darovite djece, odnosno, zanemaruje se mogućnost da sva djece unutar skupini razvijaju kognitivne, funkcionalne i socijalne vještine.
Projektne aktivnosti se već dugo godina provode u odgoju i obrazovanju te kroz njih djeca mogu izraziti individualnost i djelovati prema vlastitim motivima. Provedba projektnih aktivnosti s mlađom djecom je složeni postupak koji zahtjeva dobru pripremu prostora za učenje i voditelja, poznavanje sadržaja te praćenje i razumijevanje dječje percepcije. Webinar osim predavanja, nudi prikaz integracije istraživačkih, jezičnih i umjetničkih aktivnosti pri realizaciji projekata provedenih s potencijalno darovitom djecom predškolske i školske dobi, a koji se proveo u sklopu Centra za darovitu djecu u Rijeci.

Voditeljice webinara su voditeljice radionica za potencijalno darovitu djecu Mali radoznalci koje se odvijaju u Centru – Doris Fumić Marjanović, odgajatelj i Antonia Ćurić, učiteljica razredne nastave.


RADIONICE

Igre za mozak

Tradicionalne strateške igre nude nedovoljno iskorišten potencijal za rad s djecom. Posebno su zanimljive i iskoristive u radu s darovitom djecom zbog kompleksnih kognitivnih procesa i strateškog promišljanja koje su takvoj djeci izazov. Na radionici je predstavljena nekolicina takvih igara, mogućnost njihove izrade i primjene u odgojno obrazovnom radu.

Voditeljica radionica je Danijela Blanuša-Trošelj, docentica zaposlena na Učiteljskom fakultetu u Puli.


SAVJETOVANJE


TEMATSKA EDUKACIJA U DOGOVORU S INSTITUCIJAMA

Translate page