Produžene prijave za simpozij o radu s darovitom djecom i učenicima
Produžene prijave za simpozij o radu s darovitom djecom i učenicima

Produžene prijave za simpozij o radu s darovitom djecom i učenicima

Dragi svi,
produžili smo prijave za naš simpozij.
Svi zainteresirani stignu do 5. ožujka 2023. prijaviti prezentaciju svog rada s potencijalno darovitom djecom.

Sažetak na hrvatskom (do 250 riječi) i ključne riječi (do pet) potrebno je poslati elektronički, popunjavanjem prijavnice).
Predviđeno trajanje usmenog izlaganja je 20 minuta.
Poster prezentacije nemaju vremensko ograničenje.
Radionice mogu trajati 60-90 minuta.

Prijava sudjelovanja s dostavom sažetka i ključnih riječi: 5. veljače 2023.
Obavijest o prihvaćanju sažetka rada: 12. ožujka 2023.
Mjesto održavanja predavanja i izlaganja bit će objavljeno do 15. ožujka 2023.

U slučaju da imate dodatnih pitanja slobodno se javite na našu mail adresu: info@czpd.hr

Translate page