Završetak SENG radionica za roditelje
Završetak SENG radionica za roditelje

Završetak SENG radionica za roditelje

Naša dr. sc. Jasna Arrigoni i doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj održale su osam SENG radionica za roditelje darovite djece u okviru projekta Znanstveni boravak Udruge za darovitost DAR.
Hvala Vam svima na sudjelovanju i lijepim povratnim komentarima.

Translate page