Program

Program za 2013. godinu:

 1. Obilježavanje Dana darovitih 21. ožujka 2013. godine u suradnji s  Gradskim odjelom za odgoj i školstvo i Društvo roditelja darovite djece „Lodur“.
 2. Sudjelovanje članova udruge na javnoj tribini u sklopu programa Druge Riječke škole fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci ponedjeljak, 25. ožujka 2013. godine.
 3. Program uz dolazak dr. Taisir Subhi Yamin, predsjednika Svjetske organizacije za darovite i talentirane  u Republiku Hrvatsku  odnosno  Zagreb i Rijeku od 21.-24. svibnja 2013. godine.
 4. Izraditi Program osposobljavanja učitelja za rad s darovitom i talentiranom djecom – okupiti Tim, uključiti djelatnike Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.
 5. Idejna rješenja oko organizacije psihodijagnostičke djelatnosti Centra u suradnji sa Znanstveno-tehnologijskim parkom.
 6. Suradnja s udrugom roditelja darovite djece Lodur na razvijanju, poticanju i pokretanju dodatnih programa za djecu – podrška pokretanju radionica u Domu mladih, Rijeka „Teslići“.
 7. Stalna promidžba Centra te uključivanje novih članova.
 8. Promoviranje darovitih pojedinaca i njihovih potreba kroz pisanje u javnim medijima.
 9. Ostvariti suradnju s Odsjekom za psihologiju i pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Učiteljskim fakultetom u Rijeci i svim drugim učilištima u RH koji su zainteresirani za ovo područje.
 10. Suradnja s doc.dr.sc. Mojcom Jurišević, predsjednicom  Centra za istraživanje darovitosti na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani, s Talent Centre Budapest u Mađarskoj s kolegicom Szilvia Peter-Szarka te s ostalim ustanovama , centrima izvan RH.
 11. Suradnja sa svim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Rijeke, Primorsko-goranske županije i cijele Hrvatske.
 12. Unapređivati web stranicu udruge s ciljem bolje informiranosti javnosti o djelovanju Centra ali i za pokretanje različitih događanja u interesu rada Centra, darovite djece i njihovih roditelja.