O nama

MISIJA
Senzibilizirati i educirati društvenu zajednicu o njezinim darovitim pojedincima i njihovim potrebama kroz različite oblike rada (informiranjem, educiranjem, raspravama, organiziranjem radionica, okruglih stolova i tribina, stručnih skupova, susreta i dr.) s ciljem razvoja stavova o značajnoj ulozi darovitih pojedinaca u svakom društvu.

VIZIJA
Društvo koje uvažava različitosti i darovite pojedince kao ravnopravne i jednakovrijedne članove društva, posebice u dijelu ostvarivanja prava na odgovarajuće obrazovanje, društvo s razvijenim sustavom brige za darovite pojedince koji uvažava potrebe djeteta i njihove obitelji kao i sva prava koja iz toga proizlaze.