Daroviti u Cjelovitoj kurikularnoj reformi

Danas (29.veljače 2016.) su javno objavljeni dokumenti iz Cjelovite kurikularne reforme. Među njima su i dokumenti – Okviri – koji se sustavno ugrađuju u sve nacionalne kurikulumske dokumente, a dobili su i političku potporu vlade. Njihovim objavljivanjem otvara se javna i stručna rasprava. Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika je važan dokument za svu darovitu djecu i mlade, jedinstvena prigoda da postanu sastavni dio obrazovnog sustava RH. Dugo se to čeka. Stoga upućujemo sve zainteresirane da pročitaju i prouče dokument i svojim prijedlozima doprinesu javnoj raspravi.

Više o tome možete pronaći na: http://www.kurikulum.hr/okviri/.

Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika u pdf formatu. (15.9 MB)